Vol 1, No 2 (2020)

J-SIKOM

DOI: https://doi.org/10.36085/j-sikom.v1i2


Halaman Sampul